meble drewniane   meble
Koszyk jest pusty...
   HOME         FIRMA       KONTAKT       DOJAZD      REGULAMIN       WYSYŁKA      STRONA FIRMOWA
 
 
 


» Szafy (37)
» Garderoby (3)
» Kredensy, Witryny (20)
» Biblioteczki (11)
» Komody, Bieliźniarki (93)
» Szafki kuchenne (10)
» Szafki RTV (12)
» Szafki na buty (21)
» Szafki nocne (17)
» Łóżka (67)
» Ławy (11)
» Kufry (7)
» Półki, Regały (15)
» Lustra, Toaletki (7)
» Krzesła, Taborety (21)
» Narożniki (1)
» Biurka (9)
» MEBLE NA WYMIAR (50)
» Wieszaki (10)
» Meble Ogrodowe (0)
» Meble dziecięce (8)
» Skrzynki (4)
» Artykuły drewniane (0)meble drewniane do hoteli

meble drewniane do restauracji 

Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu meble-drewniane.com.pl

 

 

DZIAŁ I.

[Postanowienia ogólne] 

 

§ 1

[Definicje wyrażeń]

 

1. Sklep   meble-drewniane.com.pl  - prowadzi  Producent Mebli Sosnowych MS MEBLE, Sylwia Deja, Skawica 535, 34-221, tel. 692 552 131 w języku polskim. Zorganizowany jest on jako internetowy sklep meblowy  na stronie http://meble-drewniane.com.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach oferty sklepu.

 

2. Sprzedawca (Oferent) - właściciel serwisu MS Meble Sylwia Deja Skawica 535, 34-221 Skawica

 

3. Kupujący,  przyjmujący ofertę – użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu sklep   meble-drewniane.com.pl  dokonał zamówienia określonego towaru.

 

4.Serwis – zespół narzędzi techniczno – informatycznych udostępnionych przez sklep meble-drewniane.com.pl, za pomocą których użytkownik ma możliwość dokonania transakcji on – line w ramach sklepu meblowego prowadzonego przez MS Meble Sylwia Deja Skawica 535, 34-221 Skawica

 

5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

 

6.Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu sklep meble-drewniane.com.pl w przedmiocie określonego w niej towaru, za określoną cenę, ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 

7.Zamówienie – oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 

8.Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Czynności  prowadzące do przyjęcia oferty wyglądają następująco:

 

Kupujący po wrzuceniu produktów do koszyka, klika na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia ikonę "wyślij zamówienie", w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym/koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący w ciągu 48 godzin musi potwierdzić zamówienie. Jeśli Kupujący nie dokona tej czynności zamówienie zostaje anulowane. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem jego do realizacji.
Kupujący może złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne dane do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor i ewentualne uwagi co do wykonania mebli. Wszystkie zamówienia na produkty nietypowe muszą być przesyłane na piśmie (mailowo).
 

9. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

10.Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania  z serwisu meble-drewniane.com.pl , znajdujący się pod adresem internetowym http://meble-drewniane.com.pl

§ 2

[Informacje ogólne]

 

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  meble-drewniane.com.pl  umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez MS MEBLE Sylwia Deja, Skawica 535, 34-221 Skawica

2.Korzystanie z serwisu  meble-drewniane.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na http://meble-drewniane.com.pl

 w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach meble-drewniane.com.pl  w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Sprzedaż w ramach meble-drewniane.com.pl odbywa się  on-line poprzez stronę internetową, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie telefonicznej.

 

§ 3

[Warunki techniczne i zasady niezbędne do korzystania z serwisu meble-z-drewna.pl]

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu meble-drewniane.com.pl to: komputer lub inny sprzęt mający dostęp do Internetu i posiadający przeglądarkę stron internetowych EX, MOZILLA, GOOGLE CHROME, OPERA, SAFARI a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie meble-drewniane.com.pl

 

2. Meble-drewniane.com.pl informuje, że podczas korzystania z witryny w komputerze użytkownika instalowane są pliki cookies. Instalacja plików jest konieczna do prawidlowego świadczenia usługi.

 

3. Użytkownikami korzystającymi z serwisu meble-drewniane.com.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu meble-drewniane.com.pl nieodpłatnie.

 

4. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

 

DZIAŁ II

[zasady działania serwisu ]

 

§ 4

[Rejestracja]

 

1. Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu meble-drewniane.com.pl ma możliwość szybkiego zakupu bez rejestracji. Może również dokonać zakupu rejestrując się jako Klient. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

 

2. Zarówno zakupy bez rejestracji, jak i zakupy z rejestracją wiążą się z akceptacją regulaminu. 

 

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym meble-drewniane.com.pl, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, który to jest jednocześnie loginem oraz ustalenie hasła, jak również podanie takich danych jak: imię i nazwisko użytkownika, ulica i nr domu, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "wyślij zamówienie", system serwisu meble-drewniane.com.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera informacje o aktywacji konta.

 

4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło pozostawać powinno do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

 

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika.

 

§ 5

[Konto]

 

1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to "kliknięcie" na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji "wyślij zamówienie".

 

2. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na link potwierdzający zamówienie, (link wygenerowany automatycznie przez meble-drewniane.com.pl), zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem), a sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu meble-drewniane.com.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  

3. Konto stanowi osobisty panel Kupującego, tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działań w ramach serwisu,  szczególnie na temat złożonych przez niego zamówień oraz danych osobowych.

 

4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty i zaznaczającego, że chce dokonać zakupu z rejestracją, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

 

5. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

 

6. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

 

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 

8. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

 

9. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 

10. Zarówno użytkownik dokonujący zakupów z rejestracją, jak i użytkownik dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach związanych z realizacją zamówień użytkownika

 

11. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać korespondencją elektroniczną lub pisemną na adresy o których mowa w niniejszym regulaminie

 

12.Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sklep danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sklep w ramach serwisu meble-drewniane.com.pl  jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 

13. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją stroną internetową lub serwerem.

 

DZIAŁ III

[zasady zawieraniu umów sprzedaży w ramach http://meble-drewniane.com.pl.]

 

 § 6

[Zasady ogólne]

 

1. Organizator serwisu meble-drewniane.com.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 

2. Sklep meble-drewniane.com.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

 

3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu meble-drewniane.com.pl może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 

§ 7

[Oferta]

 

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie http://meble-drewniane.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

 

3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.

 

4.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu; 

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

 

6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu meble-drewniane.com.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

 

7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu meble-drewniane.com.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

 

8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 

9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

 

10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

 

11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu meble-drewniane.com.pl.

 

Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

 

12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 8

[Zamówienie]

 

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu http://meble-drewniane.com.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania mebli.

 

2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

 

3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 9

[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

 

1.Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez biuro@meble-drewniane.com.pl zamowienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.

 

2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

 

4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

 

5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 

6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

§ 10

[Termin realizacji zamówienia]

 

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi od 1 do 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.

 

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

 

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 

5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§ 11

[Formy płatności]

 

Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

 

a) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 10% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru);

b) gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu Skawica 535, 34-221 Skawica

c) pełna przedpłata na konto sklepu; PKO Bank Polski (oddział 1) w Wadowicach    52 1020 1433 0000 1702 0133 7559

Skawica 535,34-221 Skawica

d) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.

 

§ 12

[Wysyłka i transport]

 

1.Przesyłki wysłane przez sklep  meble-drewniane.com.pl dostarczane są przez firmy kurierskie  od poniedziałku do piątku. 

 

2.Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia, chyba że przy opisie produktu zaznaczono inaczej.

 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata.

 

4.Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.

 

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru czy zwłokę w dostarczeniu towaru  przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem kupującego.

 

6. Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta możemy wysłać towar za granicę, jednak wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach indywidualnych.

 

7.Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

 

§ 13

[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu Skawica 535, 34-221 Skawica. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

 

3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres siedziby sklepu

 

4. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, kolor) nie podlegają zwrotowi .

 

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

7. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Sklep Meblowy meble-drewniane.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

 

§ 16

[Reklamacje]

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

 

a) Reklamacje mebli oszklonych tj. witryn, kredensów  oraz luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

 

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

 

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

 

5.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

 

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;

 

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli z drewna mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 

7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

 

 

DZIAŁ IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 17

[Rozwiązanie umowy]

 

1. Użytkownik występujący w serwisie meble-drewniane.com.pl. może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wysłanie informacji mailowej na adres biuro@meble-drewniane.com.pl bądź przesłanie w wersji papierowej na adres siedziby sklepu. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

 

2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sklep meble-drewniane.com.pl  za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sklepu meble-drewniane.com.pl Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie meble-drewniane.com.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

 

§ 18

[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu meble-drewniane.com.pl

 

1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep Meblowy meble-drewniane.com.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej przesyłając informację na adres biuro@meble-drewniane.com.pl bądź pisemnie na adres siedziby sklepu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko pod jakim Użytkownik występuje w serwisie meble-drewniane.com.pl, opcjonalnie login, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

3. Sklep Meblowy meble-drewniane.com.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§ 19

[Prawo właściwe i spory]

 

1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Meblowym meble-drewniane.com.pl., na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Meblowy meble-drewniane.com.pl. w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

 

§ 20

[Ważność Regulaminu]

 

1.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 21

[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]

 

1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://meble-drewniane.com.pl.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://meble-drewniane.com.pl

 

3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie meble-drewniane.com.pl oznacza akceptację Regulaminu.

 

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://meble-drewniane.com.pl 

 

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://meble-drewniane.com.pl

  
KONTAKT

MS Meble
Skawica 535
34-221 Skawica

tel. 692 552 131
email: biuro@meble-drewniane.com.pl
LITE DREWNO

Wszystkie nasze meble wykonane są z drewna litego najwyższej jakości.
MEBLE DREWNIANE - DOSTĘPNE KOLORY


Kolory mogą różnić sie od rzeczywistych.
Meble sosnowe producent - komody sosnowe, łóżka drewniane, witryny sosnowe, meble drewniane.